Det här med att ha, eller vara en kropp

Jag har under en längre period i sommar varit sjuk, haft en kraftfull hosta, andningssvårigheter, bitvis feber och matthet. Det har varit bitvis riktigt utmanande, fysiskt bl.a. för att det tär på kroppens resurser att hosta så mycket som jag gjort under så lång tid. Emotionellt och mentalt har det också varit utmanande, då jag haft återkommande motstånd mot att vara sjuk mitt i sommaren när jag velat förverkliga alla mina semesterdrömmar... Read More