Vem är jag om jag inte är mina tankar?

Hur skulle det vara att leva ett liv utifrån den absoluta vetskapen att innehållet i mina tankar inte har något som helst med vem jag är att göra?   Vilka möjligheter skulle öppnas upp? Vad skulle jag då vilja göra? Vem skulle jag i så fall vara?   Det jag har hunnit lägga märke till under nästa fyra decennium som medskapare på denna planet, är att de flesta människor, (i alla fall i vår egen kultur) lever och relaterar... Read More

Det här med att ha, eller vara en kropp

Jag har under en längre period i sommar varit sjuk, haft en kraftfull hosta, andningssvårigheter, bitvis feber och matthet. Det har varit bitvis riktigt utmanande, fysiskt bl.a. för att det tär på kroppens resurser att hosta så mycket som jag gjort under så lång tid. Emotionellt och mentalt har det också varit utmanande, då jag haft återkommande motstånd mot att vara sjuk mitt i sommaren när jag velat förverkliga alla mina semesterdrömmar... Read More