Zen Coachingens verktyg & principer

Att leva i medveten närvaro, i kontakt med våra behov

ZEN COACHING är en lyssningsprocess och ett förhållningssätt till livet som baserar sig på följande tankar och principer:

 

1) Stöd till inre kontakt 

Ett grundläggande behov hos människan är att vara i kontakt med sig själv, höra hemma i sig själv och vara den hon är. Upplevda problem uppstår ofta genom bristande inre kontakt men kan upplösas när kontakten återupprättas. Detta sker när vi kan välkomna våra erfarenheter, hurdana de än är. När kontakten inåt finns, kan handlingar och visioner börja realiseras.

 

2) Hjälp genom ”icke-hjälpande” 

Zencoaching handlar inte om att lösa, guida eller hjälpa klienten, utan att erbjuda stöd genom en välkomnande och tillåtande atmosfär. I denna trygga miljö kan klienten se och acceptera sig själv som hon är just nu. Coachen följer klienten och erbjuder närvaro och stöd till hennes utforskande.

 

3) Lyssnande utifrån acceptans 

Coachen erbjuder ett lyssnande som präglas av öppenhet och acceptans. De medel som används är framför allt tystnad, öppna frågor och verbal återspegling. Genom detta öppna och vilsamma lyssnande kan klientens livsprocess få utrymme att utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen inre visdom.

 

4) Empatisk kontakt 

En av de främsta uppgifterna för coachen är att förbli i empatisk kontakt, närvarande i det som är levande hos klienten (och i sig själv), utan att klamra sig fast vid idéer, färdiga föreställningar eller mål. Den viktigaste frågan för coachen är: ”Vad händer nu?”

 

5) Flexibilitet och kreativa metoder 

Utifrån en hållning av medveten närvaro, empati och nyfikenhet arbetar coachen genom att följa sin intuition och utifrån den fritt och kreativt föreslå olika tekniker eller metoder.

 

Fritt översatt från ”The five main principles of Zen Coaching”, ©Kåre Landfald.

 

 

Mer om själva verktygslådan i Zen Coaching

 

  • Non Violent Communication (NVC), också kallat “Giraffspråket”, där vi undersöker vilka behov vi har och hur vi kan ta hand om dem på bästa sätt. I NVC lär vi oss också hur vi ska kunna kommunicera kring dem på bästa sätt för både mig själv och så att min omvärld kan lyssna på mig och förstå mig.

 

  • Medvetenheten om essenskvaliteter (enligt A.H. Almaas), och att allt jag önskar finns här hos mig och i mig i denna stund. Bara genom att lägga märke till, tillåta och uttrycka min upplevelse i denna stund, kan jag komma i kontakt med essensen i det jag söker. Det finns ingen anledning att vänta på en annan bättre stund än denna att ta emot det jag söker som redan bor inom mig! Tillfredsställelse, lätthet och visdom är essensen i vilken upplevelse jag än har – här och nu.

 

  • Mindfulness eller medveten närvaro,  där vi använder oss av kontakten med kroppen och sensationerna i kroppen. Kroppen är vårt ankare till det som sker här och nu.

 

  • Att säga ja till hur livet rör sig genom oss i just denna stund. När vi fullt ut tillåter det som sker i våra liv i den här stunden, kan vi hitta till försoning med oss själva, med livet, med andra. Utifrån det kan jag få mest möjliga klarhet och göra de mest konstruktiva val för mig själv och för min omvärld.

 
 

Comments
to “Zen Coachingens verktyg & principer”
Leave A Comment