Coaching för par

Att vårda sin relation

När man lever i ett intimt parförhållande är det inte helt ovanligt att det dyker upp saker som är utmanande att hantera. Att bli “triggad” av sin partner är inget konstigt då det oftast är det förhållandet i våra vuxna liv som mest påminner om våra ursprungsrelationer med vår ursprungsfamilj. Sår som kanske varit begravda under fungerande livsstrategier kan dyka upp i våra mest intima relationer och slängas i ansiktet på både oss själva och på våra partners utan att vi alltid förstår vad det egentligen är som händer. Om vi inte hanterar detta på ett konstruktivt sätt kan det på sikt bli till ett berg av oförlösta känslor, undertryckta behov och bedömande tankar om den andre som står i vägen för kärleken som finns bakom allt detta och som är anledningen till att vi ändå har valt den andra som vår partner.

“I see that there can be peace between a man and a woman  and that’s what I want”
Nate Fisher i TV-serien Six Feet Under

 

Hur?

I en parcoaching (både hetero eller gay är såklart välkomna) möts vi med båda parter samtidigt, och utforskar bådas behov, känslor och längtan i förhållandet. När båda parter får hjälp att bli hörda, sedda och få uttrycka både den smärta som kan finnas i denna situation och den längtan som vill bli uppfylld i relationen, kan vi skapa en plattform av lugn, vänskap, acceptans och empati för både oss själva och vår partner. Från denna plattform kan vi mötas i en djupare förståelse för vilka vi är och vad vi behöver för att må bra i relationen och i våra egna liv. På så sätt blir relationen en arena för djupare kontakt med både oss själva och varandra, samt en personlig resa för att leva ännu mer vaket, närvarande och kraftfullt i våra liv.

Sessionerna baseras huvudsakligen på Zen Coaching som samtalsmetod, vilket är en accepterande, empatisk och nyfiken coachingstil där längtan och behov står i förgrunden, samt vetskapen om att vi alla redan bär fröet till det vi längtar efter inom oss själva. Zen Coaching stöttar till att upptäcka det fröet och att börja leva mer i enlighet med sin egen sanna natur.

Min bakgrund finns även inom beteendevetenskap (psykologi), meditation, olika former av Oshoterapier, Transaktionsanalys samt Energimedicin enligt Sweet Medicine, vilket även påverkar mitt sätt att lyssna till, ta in och påverka den dynamik som finns i sessionen. Som referens och erfarenhet kan även nämnas ett otal relationer med partners med varierande längd och framgång, där jag med min sista partner under de 8 år vi var tillsammans arbetade väldigt mycket med vår kommunikation, läkandet av våra sår och att hitta tillbaka till kärlek, igen och igen. Vi gick från “det är HELT omöjligt att prata med dig!!” till kontinuerligt fördjupad kärlek, vänskap, omsorg och djup empati för varandra. Idag har vi gått ifrån varandra för att vi helt enkelt växte isär och ville olika saker med våra liv.

 

Plats

Jag finns ett par gånger varje höst och vårtermin i Stockholm i samtalslokaler, samt även i Oslo periodvis. Övrig tid finns jag i Molkom, Värmland där jag tar emot i egen lokal.

 

Investering

1200 för 90 min och 1500 SEK för 120 min. Vill ni boka upp en serie av sessioner är jag öppen för att skräddarsy det för era behov, t ex längd på session samt rabatterat pris per tillfälle.

Kontakta mig för att boka din session här

 

 

 

 

Leave A Comment