Mindfulness

VAD ÄR MINDFULNESS?

Mindfulness är en vetenskapligt beprövad metod som använts inom sjukvården, skolan, på företag och för privatpersoner sedan 1979, för att minska stress och få tillgång till en högre grad av välmående.

Mindfulness är till största delen ett förhållningssätt till livet. Att vara, som det på svenska heter, medvetet närvarande, är något som kan praktiseras dygnet runt. På en mindfulnesskurs övar vi upp vår naturliga förmåga att lägga märke till nuet (upplevelserna i kroppen, andningen, våra tankar, känslor och automatiska beteenden) i både vila och rörelse, på ett icke-dömande och tillåtande sätt.

I många människors liv idag är det mycket som ska hanteras, planeras för, åtgärdas och redas ut innan vi anser att vi kan njuta av våra liv, precis här och nu. Det gör att vi har lätt för att uppleva stress, prestation, press och krav i vår vardag, motsatsen till avslappning, livsglädje och känslan av att ha ett val. Med medveten närvaro kan vi se igenom våra automatiska beteenden, vila i stunden och kunna göra nya, mer förankrade val i våra liv.

Utifrån det kan vi också vara till mer nytta för vår omvärld, vi blir mer empatiska både mot oss själva och mot andra och vi blir (även om man kunde tro motsatsen) mer effektiva i det vi väljer att göra. Det finns idag många vetenskapliga studier som visar på att mindfulness är hjälpsamt vid kronisk smärta, depressioner, vissa typer av sjukdomar (psoriasis bl.a.) samt att det höjer immunförsvaret.

Man har idag börjat använda mindfulness på företag för att få medarbetarna att stressa ner, hitta och eliminera stressfaktorer i sitt liv samt bli mer effektiva och fokuserade. Resultaten har varit mycket positiva och många betydande företag idag (Google bl.a.) använder mindfulness regelbundet för ökad kreativitet m.m.
 
Nedan videoklipp från dansk tv visar hur mindfulness påverkar vårt välmående på ett positivt sätt:
 

 
Jon Kabat-Zinn, grundaren till hur mindfulness praktiseras idag, berättar om Mindfulness i nedan videoklipp.
 

 
Relaxed Being samarbetar med Mindfulnessgruppen som verkar i Stockholmsområdet. Där finns också mycket intressant att läsa om Mindfulness.

 

 

Comments are closed.